Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2012

opioid
19:12
5548 5437
Reposted fromHiroTailo HiroTailo viaRat-Inc Rat-Inc

December 21 2011

opioid
07:54
opioid
07:53
8166 3910 500
Reposted fromhepke hepke
opioid
07:53
7001 e199
Reposted fromhepke hepke
opioid
07:51
2992 fb44
Reposted fromhepke hepke
opioid
02:04
7535 a168
Reposted fromhepke hepke
02:02
9372 70b4 500
Reposted fromkaradeligedustum karadeligedustum viahepke hepke

December 07 2011

opioid
20:42
8817 0fce 500
Wrocław na LSD
Reposted byRapPleffic

November 24 2011

opioid
12:52
1524 a606
Reposted byaufwiedersehenno-longer-koreRadicalAdultsLickGodheadStylewastedspace

November 22 2011

opioid
16:44
6477 dbf2 500
HEADWIDEOPEN
C93 artwork combined with MXE structural formula.
opioid
16:44
3767 b7bb 500
opioid
16:42
6535 c3ed
Reposted from18alexa18 18alexa18
opioid
15:16
4983 14e7
opioid
15:16
4993 fb97
opioid
15:16
6269 95b3
Fly on the morgue window.
opioid
15:15
1613 8dce
Reposted fromsleep sleep

November 18 2011

opioid
07:03
bóg jest wulgarny, bo zabija ludzi i wzorował się na Richardzie Ramirezie
a buk to taki kszaczek, siedzi sobie spokojnie zjada UV, sra drewnem
kiedy jesteś bardzo głodny - możesz sobie pożyczyć trochę kory z buku i przeżyjesz, a on cię nawet nie okrzyczy za to. jeśli poprosisz boga o kawałek kory, on będzie się tylko przyglądał jak umierasz
— h
Reposted byaufwiedersehenlanonexistencecalineczkaooraemotionalanorexicadmnSeizetheNightaufwiedersehen

November 17 2011

opioid
23:02
6163 88f3

November 15 2011

opioid
19:09
Reposted fromlouve louve

November 04 2011

opioid
18:47
6477 dbf2 500
HEADWIDEOPEN
C93 artwork combined with MXE structural formula.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl